Psalmet 20
ALBB
20
1Zoti të dhëntë përgjigje ditën e fatkeqësisë; emri i Perëndisë të Jakobit të mbrojttë me siguri lart.
2Të dërgoftë ndihmë nga shenjtërorja dhe të dhëntë përkrahje nga Sioni;
3Mos i harroftë të gjitha ofertat e tua dhe pranoftë holokaustin tënd. (Sela)
4Të dhëntë atë që zemra jote dëshiron dhe plotësoftë të gjitha planet e tua.
5Ne do të këndojmë tërë gaz në çlirimin tënd dhe do të lartojmë flamurët tanë në emër të Perëndisë tonë. Zoti i plotësoftë të gjitha kërkesat e tua.
6Tani e di që Zoti shpëton të vajosurin e tij; do t'i përgjigjet nga qielli i tij i shenjtë me forcën shpëtimtare të dorës së tij të djathtë.
7Disa kanë besim te qerret dhe të tjerë te kuajt, por ne do të kujtojmë emrin e Zotit, Perëndisë tonë.
8Ata u përkulën dhe ranë; por ne u ngritëm përsëri dhe mbahemi në këmbë.
9Shpëtomë, o Zot; mbreti le të na përgjigjet ditën në të cilën do të këlthasim.