Psalmet 130
ALBB
130
1Nga vende të thella unë të këlthas ty, o Zot.
2O Zot, dëgjo klithmën time; veshët e tu dëgjofshin me vëmendje zërin e lutjeve të mia.
3Në rast se ti do të merrje parasysh fajet, o Zot, kush mund të rezistonte, o Zot?
4Por te ti ka falje, me qëllim që të kenë frikë prej teje.
5Unë pres Zotin, shpirti im e pret; unë kam shpresë në fjalën e tij.
6Shpirti im pret Zotin, më tepër se rojet mëngjesin; po, më tepër se rojet mëngjesin.
7O Izrael, mbaj shpresa tek Zoti, sepse pranë tij ka dhembshuri dhe shpëtim të plotë.
8Ai do ta çlirojë Izraelin nga të gjitha paudhësitë e tij.