Psalmet 122
ALBB
122
1U gëzova kur më thanë: "Shkojmë në shtëpinë e Zotit".
2Këmbët tona u ndalën brenda portave të tua, o Jeruzalem.
3Jeruzalemi është ndërtuar si një qytet i bashkuar mirë,
4ku ngjiten fiset, fiset e Zotit, për të kremtuar emrin e Zotit.
5Sepse aty janë vënë fronet për gjykimin, fronet e shtëpisë së Davidit.
6Lutuni për paqen e Jeruzalemit, le të begatohen ata që të duan.
7Pastë paqe brenda mureve të tua dhe begati në pallatet e tua.
8Për hir të vëllezërve të mi dhe të miqve të mi tani do të them: "Paqja qoftë te ti".
9Për hir të shtëpisë së Zotit, Perëndisë tonë, unë do të kërkoj të mirën tënde.