Malakia 4:6

Malakia 4:6 ALBB

Ai do të bëjë që zemra e etërve t'u kthehet bijve dhe zemra e bijve etërve, me qëllim që vendi të mos goditet nga një shfarosje e plotë.
ALBB: Bibla Shqip
Share