Isaia 40:17

Isaia 40:17 ALBB

Të gjitha kombet janë si një hiç para tij dhe konsiderohen prej tij si një hiç dhe një kotësi.
ALBB: Bibla Shqip
Share