Eksodi 1:7

Eksodi 1:7 ALBB

Dhe bijtë e Izraelit qenë frytdhënës, u shumëzuan fort dhe u bënë të shumtë, u bënë jashtëzakonisht të fortë; dhe vendi u mbush me ta.
ALBB: Bibla Shqip
Share