Eksodi 1:5

Eksodi 1:5 ALBB

Tërë njerëzit që kishin dalë nga gjaku i Jakobit arrinin shtatëdhjetë veta (Jozefi ndodhej tashmë në Egjipt).
ALBB: Bibla Shqip
Share