Eksodi 1:4

Eksodi 1:4 ALBB

Dani dhe Naftali, Gadi dhe Asheri.
ALBB: Bibla Shqip
Share