Eksodi 1:3

Eksodi 1:3 ALBB

Isakari, Zabuloni dhe Beniamini
ALBB: Bibla Shqip
Share