Eksodi 1:21

Eksodi 1:21 ALBB

Kështu, duke qenë se ato mami kishin frikë nga Perëndia, ky u dha familje më vete.
ALBB: Bibla Shqip
Share