Eksodi 1:11

Eksodi 1:11 ALBB

Vunë, pra, kryeintendentë të punimeve mbi ta, me qëllim që t'i shtypnin me angaritë e tyre. Kështu ata i ndërtuan Faraonit qytetet-depozitë Pitom dhe Raamses.
ALBB: Bibla Shqip
Share