2 i Mbretërve 1:1

2 i Mbretërve 1:1 ALBB

Mbas vdekjes së Ashabit, Moabi u rebelua kundër Izraelit.
ALBB: Bibla Shqip
Share