Žalmy 33:6,9

Žalmy 33:6 SLB

Hospodinovým slovom utvorené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share

Žalmy 33:9 SLB

Lebo On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share