Matúš 25:1-13

Matúš 25:1-13 SLB

Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi.Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných."Tie pochabé si totiž vzali lampy, ale nevzali si olej;"tie rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobách.Keď ženích meškal, zdriemli všetky a zaspali.O polnoci nastal krik: Ajhľa, ženích, vyjdite mu naproti!Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy.Tu pochabé povedali rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú!Ale rozumné povedali: Aby potom nestačilo ani nám, ani vám? Choďte radšej k predavačom a kúpte si."Keď však odišli kupovať, prišiel ženích; pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili."Neskoršie prišli aj ostatné panny a hovorili: Pane, pane, otvor nám!Ale on odvetil: Veru vám hovorím, nepoznám vás!Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, [kedy príde Syn človeka].
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share