Genezis 1:1-2,9-10,16,27-28

Genezis 1:1-2 SLB

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem."Zem však bola beztvárna a pustá; tma bola nad prahlbinou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. "
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share

Genezis 1:9-10 SLB

Potom riekol Boh: Nech sa vody nahromadia na jedno miesto pod nebom a nech sa ukáže súš! I stalo sa tak.Boh pomenoval súš zemou a nahromadené vody pomenoval morom. Boh videl, že to bolo dobré.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share

Genezis 1:16 SLB

"Boh učinil dve veľké svetlá: väčšie svetlo, aby vládlo nad dňom, a menšie svetlo, aby vládlo nad nocou; a aj hviezdy."
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share

Genezis 1:27-28 SLB

"Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril.""Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem; podmaňte si ju a panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi!"
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share

Genezis 1:1-2,9-10,16,27-28

Share