Žalmy 11:3,3

Žalmy 11:3 SLB

Ak sa základy zrútia, čo vykoná spravodlivý?
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share

Žalmy 11:3 SLB

Ak sa základy zrútia, čo vykoná spravodlivý?
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share