Matúš 7:13-23

Matúš 7:13-23 SLB

"Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú;"ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci.Po ovocí poznáte ich. Či oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy?Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie.Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie.Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.Tak teda po ovocí poznáte ich.Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského.Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene?"A vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!"
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share

Matúš 7:13-23

Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.