Ján 14:15-21

Ján 14:15-21 SLB

Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie.A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky -Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás.Neopustím vás ako siroty, prídem k vám."Ešte máličko, a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte; pretože ja žijem, aj vy budete žiť."V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, a vy ste vo mne, ako ja som vo vás.Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje, a kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec, aj ja ho budem milovať a vyjavím mu seba samého.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share

Ján 14:15-21

Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.