YouVersion Logo
Search Icon

Ján 14:15-21

Ján 14:15-21 SLB

Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie.A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky -Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás.Neopustím vás ako siroty, prídem k vám."Ešte máličko, a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte; pretože ja žijem, aj vy budete žiť."V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, a vy ste vo mne, ako ja som vo vás.Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje, a kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec, aj ja ho budem milovať a vyjavím mu seba samého.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;