Amos 8:1-14

Amos 8:1-14 SLB

Toto mi ukázal Hospodin, Pán: Ajhľa, kôš zrelého ovocia. I riekol: Čo vidíš, Ámos? Odpovedal som: Kôš zrelého ovocia. I riekol mi Hospodin: Dozrel ku koncu môj ľud izraelský, už mu viac neodpustím. Kvílivo budú znieť spevy v paláci v onen deň - znie výrok Hospodina, Pána - na každom mieste bude mnoho mŕtvol, ktoré v tichosti pohodia. Čujte toto: Vy, ktorí gniavite chudobných a nivočíte bedárov v krajine! Hovoríte: Kedy prejde novmesiac, aby sme mohli predávať obilie, a deň sviatočného odpočinku, aby sme otvorili obilnice, zmenšovali mieru a zvyšovali cenu i podvodne falšovali váhu, aby sme za peniaze kupovali bedárov a chudobných za pár topánok, aby sme plevy predávali ako zrno! Prisahal Hospodin na slávu Jákobovu: Ani na jeden z vašich činov nikdy nezabudnem. Či sa nemusí preto zatriasť zem a smútiť každý jej obyvateľ, zdvihnúť sa celá ako Níl a zmietať sa i klesnúť ako veľtok Egypta? V ten deň - znie výrok Hospodina, Pána - slnku dám zapadnúť na poludnie a zahalím temnotou zem za jasného dňa. "Vaše sviatky premením na smútok a všetky vaše piesne na žalospev; na všetky bedrá dám vrecovinu, na každú hlavu plešinu; učiním z toho akoby smútok za jediným synom a koniec toho ako trpký deň." Hľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodina, Pána - keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe, ani smäd po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov. Putovať budú od mora k moru, od severu k východu sa budú túlať, aby hľadali slovo Hospodinovo, ale ho nenájdu. V ten deň omdlejú od smädu krásne panny i mládenci. Tí, čo prisahajú na samársku bohyňu Ašímu a vravia: Akože žije tvoje božstvo, Dán, akože žije tvoj miláčik, Beér-Šeba! padnú a nevstanú viac.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Amos 8:1-14

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.