Druhý Korinťanom 11:14

Druhý Korinťanom 11:14 SLB

A nie div, veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Druhý Korinťanom 11:14