Mateo 2
KNJNT

Mateo 2

2
Yet Jix Bet Yil Jesús Eb Ilom Weycan
1Ja' bey jun conob chi yij Belén yul yet Judea, ja' tu' jix ali Jesús. Ja' yet jun tiempoal tu', ja' naj Herodes ey oc reyal bey Judea tu'.
Ey wan winaj chi yij ilom weycan.#2:1 Ja' eb chi ijon ilom weycan chi yij pax eb yin mago, ja' ton eb chi ilon weycan yu yotajnen el tzet oj jul yin ey oj toj. Ja' yet jix ali Jesús, jix tit ta' c'al eb bey chi aol c'u. Jix apni eb bey Jerusalén. 2Jix sk'anlen eb jaxca ti':
—¿Beytu' ey oc jun winaj unin jix ali, jun tol oj oc sreyal oj eb Israel? Ja' bey chi aol c'u, ja' ta' tu' jix kil jun weycan, jun jix tx'oxon yalubal jun unin tu' e on. Yuxan jix cu tit kila, catu' chi kaon ey cu ba tet, ẍi eb. 3Ja' yet jix yaben naj rey Herodes jun ti', tu' xa c'al jix q'uey can a sc'ul naj yetoj masanil eb a Jerusalén tu'. 4Catu' jix yawten oc masanil eb yaawil yak'omal xaambal eb Israel tet Dios, c'al eb cuywam yin sley Moisés, catu' jix sk'anlen el tet eb, beytu' t'inan chi ali naj Cristo. 5Jix tak'wi eb tet naj jaxca ti':
—Ja' bey conob Belén yul yet Judea, ja' tu' oj aloj. Yutol ey jun ẍejab Dios quey tu' jix yute tz'iben can jaxca ti':
6Ja' jun conob Belén yul yet Judea, yali' conob ch'an yintaj wan xa conob yul yet Judea tu', pero miman yel oc apnoj yintaj wan xa tu', yutol ja' bey jun yali' conob tu' oj pitzc'u a jun yaaw. Catu' ja' oj ak'on cuenta jin conob Israel, ẍi yul An Juun Tz'ibebil can tu', ẍi eb.#Miqueas 5:2
7Catu' jix yawten eb ilom weycan, eb chi yij pax yin mago naj Herodes tu' yin ewantajil, catu' jix sk'anlen naj tet eb:
—¿Bak'ini tax jix x'ox a sba jun weycan tu'? ẍi naj tet eb. 8Jix lawi yaben naj xin, catu' jix chejletoj eb bey conob Belén tu' yu naj. Jix yalon tet eb jaxca ti':
—Asi' wej titu'. Chi cam je k'anlen je yab yu jun unin tu'. Catu' ja' yet chi ilcha je yu xin, catu' chex ec' je yalon wab an, beytu' ey oc ec' oj, yet watx' chin to pax wi' ey jin ba tet, ẍi naj tet eb. 9Jix lawi yaben eb wan k'ane tu' xin, catu' jix to eb. Ja' jun weycan jix yil a toj eb yet ey ec' eb bey chi aol c'u tu', jix babi c'al sattaj eb, masanta' c'al jix apni batxnaj yiban bey ey ec' jun unin tu'. 10Ja' yet jix yilon jun weycan eb tu' caw jix tzala a sc'ul eb. 11Jix apni eb bey na bey ey ec' naj unin tu'. Jix yilon oc yin naj eb yetoj xutx, ja' ton ix María. Catu' jix ey kaan eb tet jun unin tu', jix yi'on ey sba eb tet. Jix lawi tu' xin, catu' jix sjajon sc'uanbalil sa'beal eb tu'. Jix sa'on can eb oro tet jun unin tu'. Catu' jix sa'on pax can eb jun tujan te' suk'uk'i xa c'al yel sab yet chi tz'a'i,#2:11 Ja' jun tzet yetal suk'uk'i sab tu', yal junoj tujan te', catu' chi yak'on tz'a' eb bey templo. c'al jun tujan yal te' suk'uk'i pax sab chi yij mirra.#2:11 Mirra, yal jun tujan te'. Chi i'le el oj, catu' chi ak'le taj oj, catu' chi k'anbalne yin perfumeal. 12Jix lawi c'al jun tu' xin, catu' jix al-le tet eb yin weyicheal tol manchej ec' yal eb tet Herodes beytu' ey oc ec' naj unin tu', yuxan tx'oj xa beal jix yi' eb yet jix meltzo eb bey sconob.
Yet Jix To Ebale El Naj Nene' Jesús Bey Egipto
13Jix c'al paxtoj eb ilom weycan xin, catu' jix x'oxon a sba jun yángel naj Kaawil tet José yin weyicheal, catu' jix yalon tet naj jaxca ti':
—Eyman, aan waan oj. Ijbatoj naj unin yetoj xutx, catu' chex to bey conob Egipto. Eyan nej ec' titu' masanta' c'al oj wal e ach, catu' chex meltzo pax tej. Yutol ja' naj Herodes, oj ak'on seyle jun unin tu' yutol chi yoche chi yak' cam oj, ẍi jun ángel tu' tet naj. 14Yuxan jix a waan José tu', catu' jix yi'on bey naj nene' tu' yetoj, c'al xutx yet ak'balil tu'. Catu' jix to eb bey Egipto. 15Jix ey ec' eb titu' masanta' c'al jix cam naj Herodes, catu' jix meltzo eb junel xa. Jaxca ton ti' jix yune', yu yunen el tzet jix yal naj Kaawil, yet jix yak'balnen sti' jun ẍejab yalon jaxca ti': “Jix wawte pax tej jin C'aal bey Egipto,” ẍi yul An Juun.#Oseas 11:1
Jix Chej Mak'le Cam Eb Unin Yu Herodes
16Ja' yet jix yilon naj Herodes tol ma xa ec' eb mago tu' sc'atan naj. Tu' c'al jix etnele yu eb, yuxan caw jix tit sjowal sc'ul naj, yuxan jix chej mak'le cam masanil eb winaj unin, eb unin masanta' caab jabil xa sk'inal eb, yutol jaxca tu' jantaj xa stiempoal yal-le tet naj yu eb mago. Bey conob Belén yetoj c'al bey masanil scawilal jix mak'le cam eb unin tu'. 17Jaxca ton ti' jix yun tzet jix s'ibe can naj ẍejab Dios, chi yij Jeremías yet jix yalon naj jaxca ti':
18Ey aw jix able yoc bey conob Ramá. Ey mimej ok'il, yetoj mimej cus c'ulal. Ja' ix Raquel, caw jix mi'chcha sc'ul yok' yu eb yune'. C'am xa chi tz'ini ix yu eb yune' tu', yu jix cam eb, ẍi naj Jeremías.#Jeremías 31:15
19Ja' yet jix cam naj Herodes tu' xin, jix x'oxon a sba jun yángel naj Kaawil tet naj José yin weyicheal yet ey ec' naj bey Egipto tu', catu' jix yalon tet naj jaxca ti':
20—Aan waan oj. I'toj naj unin ti' yetoj xutx. Meltzan nej bey je conob Israel. Yutol ja' eb jix ochen jix mak'on cam naj nene' unin ti', camnaj xa eb, ẍi jun ángel tu' tet naj José. 21Catu' jix a waan naj José tu', catu' jix yi'on meltzo naj nene' naj tu' yetoj xutx junel xa bey slugar eb yet Israelal tu'. 22Pero jix yab José tol ja' naj Arquelao ey oc yaawil bey Judea sq'uexel oj smam naj Herodes. Yuxan jix xiw naj smeltzo titu' junel xa. Jix yalon Dios tu' yin weyicheal tet naj tzet watx' chi yune', yuxan jix to can eb bey yul-laj yet Galilea. 23Jix apni eb titu' xin. Jix caay eb bey jun conob chi yij Nazaret. Jaxca ton tu' jix yune', yu yunen tzet albilcan yu eb ẍejab Dios yet peyxa, yet jix s'iben can eb tol t'inan chi yija Jesús a Nazaret.

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Ja' An Nuevo Testamento