LUKA 24
TSO29NO
24
Ta ku pfuka ka Yesu.
1Hi siku ro rhanga ra vhiki, eku humeni ka dyambu, va ya esirheni, va tamele mirhi ya risuna leyi va yi lunghiseke. 2Kambe va kuma ribye ri vumbuluxiwile enyangweni ya sirha. 3Kuteloko va nghenile, a va kumanga ntsumbu wa Hosi Yesu. 4Va ku va ha hlamala ha swona, vonani, vavanuna vambirhi va humelela eka vona, va ri ni tinguvu leti hatimaka. 5Kakuloko va ha tshukile ngopfu, va korhamele ehansi, va ku eka vona: “Xana mi lavela yini la hanyaka exikarhi ka vafi? 6A nga kona la, kambe u pfukile. Anakanyani hilaha a nga vulavula na n'wina hakona loko a ri eGaleliya, 7loko a te: ‘N'wana wa Munhu, u fanekele ku nyiketiwa emavokweni ya vadyohi, a vambiwa, kutani a ta pfuka hi siku ra vunharhu.’ ” 8Kutani va anakanya marito ya yena. 9Kutani va suka esirheni, va ya vula timhaka leti hinkwato eka lava khume na un'we, ni ka van'wana hinkwavo.
10Lava vikeleke vaapostola timhaka teto, a a ri Mariya Magadalena, na Yohana, na Mariya, mana wa Yakobo, ni van'wana lava ngi va ri na vona. 11Kambe timhaka teto a ti fana ni norho eka vona, kutani a va ti pfumelanga. 12Hambiswiritano Petro a suka, a tsutsumela esirheni, kuteloko a hlometele, a vona tinguvu ntsena, kutani a tlhelela ekaya ka yena, a ri karhi a hlamele hi lexi humeleke.
Ta Yesu loko a tikombisa eka vadyondzisiwa lava yaka Emawusi.
13Hi siku rero, vambirhi exikarhi ka vona, a va ya emutini lowu vuriwaka Emawusi; vukule bya wona na Yerusalema, a yi ri mimpfhuka ya ntlhanu wa makume na khume rin'we. 14A va vulavula hi timhaka hinkwato leti humeleleke. 15Kakuloko va ha vulavula, va vutisana, Yesu hi xiviri xa yena, a va tshinelela, a famba na vona. 16Kambe mahlo ya vona ma siveriwa, va nga n'wi tivi. 17Kutani a ku eka vona: “Mi vulavula timhaka tihi endleleni, mi ni tingana hikwalaho ka yini xana?” 18Un'wana, loyi vito ra yena a nga Keleyopasi a hlamula, a ku: “Xana exikarhi ka vaendzi va Yerusalema, hi wena u ri swaku la nga tiviki timhaka leti humeleleke kona hi masiku lawa xana?” 19A ku eka vona: “Hi tihi xana?” Va ku eka yena: “Ta Yesu wa Nazareta, loyi ngi a ri muprofeta wa matimba, emitirhweni ni le ku vulavuleni, emahlweni ka Xikwembu ni tiko hinkwaro; 20ni hilaha vaprista lavakulu ni tihosana ta hina, va n'wi nyiketeke hakona ku avanyiseriwa rifu, kutani va n'wi vambile. 21Loko hi ri hina, a hi tshembile leswaku hi yena la nga ta kutsula Israele; hambiswiritano, namuntlha i siku ra vunharhu timhaka leti, ti humeleleke ha rona. 22Kambe vavasati van'wana va ka hina va hi hlamarisile ngopfu; va yile esirheni wa ha ri mixo, 23kutani a va kumanga ntsumbu wa yena; va fikile va vula leswaku va vonile mahlori ya tintsumi leti nga te: ‘Wa hanya.’ 24Kutani van'wana va ka hina va yile esirheni, va kumile swi ri tano hilaha vavasati va vuleke hakona, kambe yena, a va n'wi vonanga.”
25Kutani a ku eka vona: “Yo! Vanhu lava nga twisisiki, va timbilu leti hlwelaka ku pfumela hinkwaswo leswi vuriweke hi vaprofeta! 26Xana a swi nga faneri leswaku Kriste a twisiwa ku vaviseka kuloku, kutani a nghena eku kwetsimeni ka yena xana?” 27Kutani a sungula hi Muxe ku yisa eka vaprofeta hinkwavo, a ri karhi a va ringanisela hi matsalwa hinkwawo timhaka leti a vuriweke ha tona.
28Kutani va tshinelela emutini lowu va yaka eka wona; kambe Yesu a endla kukotisa loko ingi u hundzela emahlweni. 29Kutani va n'wi sivela, va ku: “U nga xwa na hina, hikuva ri perile ni vusiku byi tshinele.” Kutani a nghena, a ya tshama na vona. 30Kakuloko a ri etafuleni na vona, a teka xinkwa, a khensa, kutani a phema, a va nyika. 31Kavaloko mahlo ya vona ma hanyanya, kutani va n'wi tiva; kambe a va tlhakela. 32Kutani va byelana, va ku: “Xana timbilu ta hina a ti pfurhanga endzeni ka hina loko a vulavula na hina endleleni, a hi hlamusela matsalwa xana?”
33Kutani hi nkarhi wolowo va suka, va tlhelela eYerusalema; va ya kuma lava khume na un'we va hlengeletene ni lava ngi va ri na vona, va ku: 34“Hosi yi pfukile eku feni kunene; yi humelele eka Simoni.” 35Kutani, na vona, va vula leswi nga va humelela endleleni, ni laha a tiviwaka hi vona eku phemeni ka xinkwa.
Ta Yesu loko a tikombisa eka vaapostola loko va hlengeletene.
36Kakuloko va ha byelana sweswo, Yesu a yima exikarhi ka vona hi xiviri xa yena, a ku eka vona: “Ku rhula a ku ve na n'wina!” 37Kambe va chava ngopfu, va tshuka, va ehleketa leswaku va vona ndzhuti. 38Yena a ku eka vona: “Mi tshukela yini? Meehleketo leyo tano yi humelela ha yini etimbilwini ta n'wina? 39Langutani swandla swa mina, ni milenge ya mina, hikuva hi mina hi xiviri. Ndzi tseveteleni, mi vona leswaku ndzhuti a wu na nyama ni marhambu, hilaha mi ndzi vonaka ndzi nga na wona.” 40Kakuloko a ha va byerisa sweswo, a va kombisa swandla swa yena ni milenge. 41Kutani, hikuva eku tsakeni ni le ku hlamaleni ka vona, va ha kanakana, a ku eka vona: “Xana a mi na swakudya kwala xana?” 42Kutani va n'wi nyika xikwavi xa nhlampfi leyi oxiweke, ni xihlenga xa vulombe; 43yena a swi teka, a dya emahlweni ka vona.
44Kutani a ku eka vona: “Hi tona timhaka leti ndzi nga mi byela tona, loko ndza ha ri na n'wina, ndzi ku: Timhaka hinkwato leti ndzi tsariweke ha tona enawini wa Muxe ni le Vaprofeteni, ni le Tipisalemeni, ti fanele ku hetisiwa.” 45Kavaloko a pfula ku twisisa ka vona, leswaku va twisisa Matsalwa. 46Kutani a ku eka vona: “Ku tsarisiwe sweswo, kambe a swi fanela leswaku Kriste a twisiwa ku vaviseka, kutani a pfuka eku feni hi siku ra vunharhu, 47ku ta vuriwa hi vito ra yena ku hundzuka ni ku rivaleriwa ka swidyoho exikarhi ka matiko hinkwawo, ku sungula hi Yerusalema. 48Kutani n'wina mi timbhoni ta timhaka leti, loko ndzi ri mina, ndzi ta mi rhumela ku lerisa ka Tatana. 49Kambe tshamani emutini wa Yerusalema, ku fikela siku leri mi nga ta funengetiwa hi matimba ya le henhla.”
Ta ku tlhandluka ka Hosi.
50Kutani a va yisa ehandle ka muti, ku ya fika ekusuhi na le Betaniya, kutani a tlakusa mavoko ya yena ehenhla a va katekisa. 51Kuteloko a ha va katekisa, a avana na vona, a tlhandlukisiwela ehenhla etilweni. 52Kuteloko va n'wi khinsamele va tlhelela eYerusalema hi ku tsaka lokukulu. 53Kutani a va tiyisela etempeleni hi masiku, va ri karhi va dzunisa ni ku tlangela Xikwembu.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.

Learn More About Xitsonga (Bibele)