GENESA 1
TSO29NO

GENESA 1

1
Ta ku tumbuluka ka tilo ni misava.
1Eku sunguleni Xikwembu xi tumbuluxile tilo ni misava. 2Misava a yi nga ri na xivumbeko, a yi nga ri na nchumu, kambe munyama a wu funengeta xibakabaka; Moya wa Xikwembu a wu hungela ehenhla ka mati.
3Kutani Xikwembu xi ku: “Ku vonakala a ku ve kona!” Ku vonakala ku va kona! 4Kutani Xikwembu xi vona leswaku ku vonakala ku sasekile. Xikwembu xi hambanyisa ku vonakala ni munyama. 5Xikwembu xi thya ku vonakala nhlekanhi, ni munyama xi ku, i vusiku. Kutani ku va madyambu, ku va nimixo, ri va siku ro rhanga.
6Kutani Xikwembu xi ku: “Mpfhuka a wu ve kona exikarhi ka mati, wu hambanyisa mati ni mati.” 7Xikwembu xi endla mpfhuka, xi hambanyisa mati ya le hansi ka mpfhuka, ni mati ya le henhla ka mpfhuka. Kutani swi va tano. 8Xikwembu xi thya mpfhuka tilo. Kutani ku va madyambu, ku va nimixo, ri va siku ra vumbirhi.
9Kutani Xikwembu xi ku: “Mati lama nga ehansi ka tilo a ma hlengeletane exivandleni xi ri xin'we, ku va ku humelela laha ku omeke.” Kutani swi va tano. 10Xikwembu xi thya laha ku omeke misava, ni ku hlengeletiwa ka mati, xi ku i malwandle. Xikwembu xi vona leswaku swi sasekile. 11Xikwembu xi ku: “Misava a yi mirise byanyi, ni matsavu lama vekaka mbewu, ni mirhi leyi nga ni mihandzu, leyi tswalaka vana lava nga ni timbewu ta vona, hi tinxaka ta yona ehenhla ka misava.” Kutani swi va tano. 12Misava yi mirisa mabyanyi, ni matsavu lama vekaka timbewu hi tinxaka ta wona, ni mirhi leyi tswalaka mihandzu leyi nga ni timbewu ta yona eka yona hi tinxaka ta yona. Xikwembu xi vona leswaku swi sasekile. 13Kutani ku va madyambu, ku va nimixo, ri va siku ra vunharhu.
14Kutani Xikwembu xi ku: “Swo voninga a swi ve kona empfhukeni wa matilo, swi hambanyisa nhlekanhi ni vusiku, swi va swikombiso swa tinguva, ni masiku ni malembe, 15swi tirha ku voninga empfhukeni wa matilo, swi voningela emisaveni.” Kutani swi va tano. 16Xikwembu xi endla swo voninga swimbirhi leswikulu; xo voninga lexikulu ku fuma nhlekanhi, ni xo voninga lexitsongo ku fuma vusiku, xi endla na tona tinyeleti. 17Xikwembu xi swi veka empfhukeni wa matilo, swi ta voninga emisaveni, 18ni ku fuma nhlekanhi ni vusiku, ni ku hambanyisa ku vonakala ni munyama; Xikwembu xi vona leswaku swi sasekile. 19Kutani ku va madyambu, ku va nimixo, ri va siku ra vumune.
20Kutani Xikwembu xi ku: “Mati a ma tale hi vunyingi bya leswi hanyaka, ni tinyanyana a ti hahe ehenhla ka misava, emahlweni ka mpfhuka wa matilo.” 21Xikwembu xi endla swiharhi leswikulu swa mati, ni leswi hanyaka hinkwaswo leswi fambaka leswi talaka ematini, hi tinxaka ta swona, ni leswi hahaka hinkwaswo hi tinxaka ta swona; Xikwembu xi vona leswaku swi sasekile. 22Xikwembu xi swi katekisa, xi ku: “Tswalanani, mi andza, mi tata mati ya malwandle; ni tinyanyana a ti andze ehenhla ka misava.” 23Kutani ku va madyambu, ku va nimixo; ri va siku ra vuntlhanu.
24Kutani Xikwembu xi ku: “Misava a yi humese leswo hanya hi tinxaka ta swona, swifuwo, ni swikokovi, ni swiharhi swa misava hi tinxaka ta swona.” Kutani swi va tano. 25Xikwembu xi endla swiharhi swa misava hi tinxaka ta swona ni swifuwo hi tinxaka ta swona, ni leswi kokovaka emisaveni hi tinxaka ta swona. Xikwembu xi vona leswaku swi sasekile.
26Kutani Xikwembu xi ku: “A hi endleni munhu hi xifaniso xa hina a ta fana na hina; a ta fuma tinhlampfi ta lwandle, ni tinyanyana ta tilo, ni swifuwo, ni misava hinkwayo, ni swikokovi hinkwaswo leswi kokovaka emisaveni.”
27Xikwembu xi endla munhu hi xifaniso xa xona. Xi n'wi endla a fana ni Xikwembu; xi endla wanuna ni wansati. 28Xikwembu xi va katekisa. Xi ku eka vona: “Tswalanani, mi andza, mi tata misava mi yi fuma, mi fuma ni tinhlampfi ta lwandle, ni tinyanyana ta tilo, ni swin'wana hinkwaswo leswi hanyaka emisaveni.” 29Xikwembu xi ku: “Maswivo, ndza mi nyika matsavu hinkwawo lama vekaka mbewu, lama nga ehenhla ka misava hinkwayo, ni murhi wun'wana ni wun'wana lowu nga ni mihandzu leyi vekaka mbewu swi va swakudya swa n'wina. 30Loko swi ri swiharhi hinkwaswo swa misava, ni tinyanyana hinkwato ta tilo, ni swilo swin'wana hinkwaswo leswi fambaka emisaveni, leswi nga ni ku hefemula loku hanyaka ka swona, ndzi swi nyikile byanyi byin'wana ni byin'wana bya rihlaza, swi va swakudya swa swona.” Kutani swi va tano. 31Xikwembu xi languta hinkwaswo leswi xi swi endleke, kutani maswivo, a swi ri swinene ngopfu. Kutani ku va madyambu, ku va nimixo, ri va siku ra ntlhanu na rin'we.

Brought to you with the compliments of the

Bible Society of South Africa. © Bible Society of South Africa. Used with Permission. All rights reserved.

Support us and become a sower of hope.


Learn More About Xitsonga (Bibele)