Malakhi 3:7

Malakhi 3:7 SWT

Kusukela esikhatsini sabokhokho benu nisukile etimisweni tami, nangete natigcina. Buyelani kimi, nami ngiyawubuyela kini,” kusho Simakadze longuSomandla. “Kodvwa niyabuta nitsi: ‘Pho, singabuyela kanjani?’
SWT: Siswati 1996 Bible
Share