RUT 4:18-22

RUT 4:18-22 AFR83

Hier is nou die geslagsregister van Peres: Peres was die vader van Gesron, Gesron van Ram, Ram van Amminadab, Amminadab van Nagson, Nagson van Salmon, Salmon van Boas, Boas van Obed, Obed van Isai, en Isai was die vader van Dawid.
AFR83: Afrikaans 1983
Share