PSALMS 83
AFR83
83
Kyk hoe gaan u vyande teen U te kere
1'n Lied. 'n Psalm van Asaf.
2Moet tog nie afsydig staan nie, o God,
moet tog nie stilbly en niks doen nie!
3Kyk hoe gaan u vyande teen U te kere,
hoe verset u teëstanders hulle teen U.
4Teen u volk smee hulle komplotte in die geheim,
hulle sweer saam teen dié wat onder u beskerming staan.
5Hulle sê: “Kom ons roei hulle uit
dat hulle nie meer 'n volk is nie,
dat niemand meer die naam Israel sal onthou nie.”
6Hulle het eensgesind saamgespan
en 'n verbond teen U gesluit:
7Edom en die Ismaeliete,
Moab en die Hagareërs,
8Gebal, Ammon en Amalek,
Filistea en die inwoners van Tirus.
9Selfs Assirië het by hulle aangesluit;
hulle help almal die kinders van Lot. Sela
10Maak met hulle soos met die Midianiete,
soos met Sisera,
soos met Jabin by Kisonspruit.
11Hulle is by En-Dor vernietig
en hulle lyke het daar op die grond gelê en vergaan.
12Maak met hulle leiers soos met Oreb en Seëb,
met elkeen van hulle aanvoerders soos met Seba en Salmunna,
13wat gesê het:
“Kom ons vat die weivelde van God vir ons.”
14My God, maak tolbosse van hulle,
stoppels in die wind,
15'n bos wat in vuur verteer word,
berge wat in vlamme afbrand;
16jaag hulle met u stormwind,
slaan hulle uitmekaar met u orkaan.
17Laat hulle met skande daarvan afkom!
Dan sal hulle weet wie U is, Here!
18Bring hulle tot skande,
maak die lewe vir hulle een lang verskrikking,
verneder hulle en wis hulle uit;
19laat hulle besef dat alleen U die Naam “Here” het,
U, die Allerhoogste oor die hele aarde.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1983