PSALMS 29:1-7

PSALMS 29:1-7 AFR83

'n Psalm van Dawid. Prys die Here, julle hemelinge! Prys die Here om sy eer en mag! Prys die Here om die eer van sy Naam! Buig voor die Here by sy heilige verskyning! Die stem van die Here weerklink oor die waters. Dit is die magtige God wat die weer laat dreun; die Here self is op die groot waters! Die stem van die Here is magtig, die stem van die Here is vol majesteit. Die stem van die Here kloof die seders van die Libanon oop. Hy laat die Libanon bokspring soos 'n kalf en die Sirjon soos 'n jong bees. Die stem van die Here laat weerlig uitslaan.
AFR83: Afrikaans 1983
Share