PSALMS 132
AFR83

PSALMS 132

132
Die Here het 'n eed teenoor Dawid afgelê
1'n Pelgrimslied.
Dink tog aan Dawid, Here,
aan alles wat hy deurgemaak het,
2aan die eed wat hy teenoor die Here afgelê het,
sy gelofte aan die magtige God van Jakob:
3“Ek sal nie in my slaapkamer ingaan nie
en nie op die bed wat vir my reggemaak is, gaan lê nie,
4ek sal my geen slaap gun nie,
en sal nie eens insluimer nie,
5totdat ek 'n plek vir die Here gereed gemaak het,
'n woning vir die magtige God van Jakob!”
6Ons het van die verbondsark gehoor in Efrata,
ons het dit gevind in die Jaärsveld.
7Kom ons gaan sy woning binne,
kom ons buig daar in aanbidding voor Hom.
8Kom na u rusplek toe, Here,
U en die ark, die teken van u mag.
9Gee aan u priesters die oorwinning,
laat u troue dienaars juig.
10Ter wille van u dienaar Dawid,
moet tog nie u gesalfde verstoot nie.
11Die Here het 'n eed teenoor Dawid afgelê,
en dit staan vas, Hy sal daarvan nie afwyk nie:
“Ek sal een van jou eie seuns in jou plek laat koning word.
12As jou nakomelinge hulle aan my verbond hou
en aan die verordeninge wat Ek hulle leer,
sal ook hulle seuns vir altyd op jou troon heers.”
13Ja, die Here het Sion gekies
en dit vir Hom as woning begeer:
14“Dit is my rusplek vir altyd;
hier wil Ek woon, dit is my begeerte.
15Ek sal Sion ryklik seën met wat hy nodig het,
aan sy armes voedsel in oorvloed skenk.
16Ek sal aan sy priesters die oorwinning gee
en my troue dienaars sal juig.
17Daar sal Ek die heerskappy vir Dawid vestig,
vir my gesalfde 'n nageslag op die troon verseker.
18Sy vyande sal Ek magteloos laat toekyk,
maar sý kroon sal bly skitter.”

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Afrikaans 1983