FILIPPENSE 2:3-5

FILIPPENSE 2:3 AFR83

Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.
AFR83: Afrikaans 1983
Share

FILIPPENSE 2:4 AFR83

Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander.
AFR83: Afrikaans 1983
Share

FILIPPENSE 2:5 AFR83

Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was
AFR83: Afrikaans 1983
Share

FILIPPENSE 2:3-5

Share