NUMERI 4:24

NUMERI 4:24 AFR83

Die ampsplig van die Gersongroep is om drawerk te doen
AFR83: Afrikaans 1983
Share