MARKUS 1:8-11

MARKUS 1:8-11 AFR83

Ek het julle wel met water gedoop, maar Hy sal julle met die Heilige Gees doop.” Jesus het in daardie selfde tyd van Nasaret in Galilea af gekom, en Hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe Hy uit die water kom, het Hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos 'n duif na Hom toe sien neerdaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel: “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My.”
AFR83: Afrikaans 1983
Share