JOB 1:6

AFR83
Afrikaans 1983

6Op 'n dag het die hemelwesens voor die Here kom staan, en die Satan was ook onder hulle.