JOHANNES 5:30

JOHANNES 5:30 AFR83

“Uit my eie kan Ek niks doen nie: Ek oordeel soos Ek dit van die Vader hoor, en my oordeel is regverdig, omdat dit nie my wil is wat Ek nastrewe nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het.
AFR83: Afrikaans 1983
Share