HEBREËRS 12:2

HEBREËRS 12:2 AFR83

die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God.
AFR83: Afrikaans 1983
Share

HEBREËRS 12:2

Share