HABAKUK 2
AFR83

HABAKUK 2

2
Die antwoord van die Here: Wie reg doen, sal lewe
1Ek wil op my uitkyktoring gaan staan,
my plek op die vestingmuur gaan inneem,
ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sal sê
en wat ek moet antwoord wanneer mense my verwyt.
2Die Here het toe vir my gesê:
Skryf wat Ek aan jou gaan openbaar duidelik op kleitablette
sodat mense dit sommer in die verbygaan kan lees.
3Die openbaring geld vir 'n bepaalde tyd;
dit sal gou kom want dit kom beslis.
Jy moet net geduldig bly wag
as dit nie gou kom nie,
want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie.
4Dit is die boodskap:
Wie nie reg gesind is nie, sal sy verdiende loon kry,
maar wie reg doen, sal lewe omdat hy getrou bly.
Oordeel oor die Galdeërs
5'n Hooghartige mens wat hom deur sy rykdom laat mislei,
sal nie in sy doel slaag nie,
al is hy so gulsig soos die doderyk,
so onversadigbaar soos die dood,
al versamel hy al die nasies rondom hom,
al maak hy gevangenes van al die volke.
6Dieselfde volke sal spotliedjies oor hom sing
en met minagting na hom verwys.
Hulle sal sê:
Ellende wag vir hom wat hom verryk met goed wat nie syne is nie,
wat vir hom al meer goed inpalm wat verpand is. Hoe lank sal dit nog voortduur?
7Die tyd kom vinnig nader dat jy self in die skuld sal wees,
dat skuldeisers vir wie jy sidder, skielik voor jou sal staan
en jou sal kaalstroop.
8Jy het baie nasies geplunder,
maar nou sal dié wat oorgebly het, jou plunder,
want jy het baie bloed vergiet,
geweld gepleeg in baie lande, teen stede en teen hulle inwoners.
9Ellende wag vir hom wat hom ten koste van ander wou verryk en daardeur 'n ramp oor sy familie gebring het,
hy wat vir hom 'n hoë nes wou bou
juis om 'n ramp vry te spring.
10Met jou geknoei het jy jou familie se ondergang bewerk;
jy wou baie volke uitroei, maar daarmee het jy 'n einde aan jou eie lewe gemaak.
11Selfs die klippe in die mure skreeu oor wat jy gedoen het,
en die balke skreeu saam.
12Ellende wag vir hom wat 'n stad bou met moord,
wat 'n dorp aanlê met onreg.
13Dit is die Here die Almagtige wat dit beskik het dat dít
waarvoor volke gewerk het
in vlamme opgegaan het,
dat volke hulle tevergeefs afgesloof het.
14Soos waters die seebodem bedek,
so sal die magtige teenwoordigheid van die Here oral op die aarde geken word.
15Ellende wag vir hom wat, toe hy vir 'n ander drank gegee het,
dit met gif gemeng het
en hom dronk gemaak het
om na sy kaal geslagsdele te kan kyk.
16Jy sal self met skande in plaas van met eer oorlaai word,
jy sal self dronk word en jou ontbloot!
Die Here sal jou die oordeelsbeker wat in sy hand is, gee om te drink,
en jou eer sal in skande verander word.
17Jou geweld teen die Libanon sal jouself tref,
jou mishandeling van die diere op die Libanon
sal jouself vernietig.
Jy het baie bloed vergiet,
jy het geweld gepleeg teen baie lande, teen stede met hulle inwoners.
18Wat is die nut van 'n afgod?
Dit is maar net iets wat deur 'n mens gemaak is,
'n beeld waarvan net bedrog
te wagte kan wees.
Wat baat dit die maker om op sy maaksel te vertrou
as hy 'n afgod gemaak het wat nie eens kan praat nie?
19Ellende wag vir hom wat vir 'n stuk hout sê: “Word wakker!”
of vir 'n dooie stuk klip: “Staan op!”
Kan 'n afgod jou iets leer?
Al is hy met goud of silwer oorgetrek,
is daar geen lewe in hom nie.
20Die Here is in sy heilige tempel:
almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees!

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Learn More About Afrikaans 1983