EKSODUS 1:6

AFR83
Afrikaans 1983

6Met verloop van tyd het hy en al sy broers, daardie hele geslag, gesterwe.