ESTER 10:1-3

ESTER 10:1-3 AFR83

Koning Ahasveros het die vasteland sowel as die eilande dwangarbeid laat doen. Al die groot en magtige dinge wat hy gedoen het en die volle verhaal oor die hoë pos waarin hy vir Mordegai bevorder het, is opgeteken in die annale van die konings van Medië en Persië. Die Jood Mordegai was tweede in bevel onder koning Ahasveros. Hy was hoog in aansien by die Jode en gewild by al sy volksgenote. Hy het hom vir die welvaart van sy mense beywer en die veiligheid van al hulle nakomelinge verseker.
AFR83: Afrikaans 1983
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to ESTER 10:1-3