DANIËL 1:6

AFR83
Afrikaans 1983

6Onder hierdie Judeërs was daar Daniël, Gananja, Misael en Asarja,