Versions

Cancel
 
6God is tog regverdig: die mense onder wie julle nou so ly, sal Hy as straf ook laat ly;