2 TESSALONISENSE 1:6

AFR83
Afrikaans 1983

6God is tog regverdig: die mense onder wie julle nou so ly, sal Hy as straf ook laat ly;