1 PETRUS 2:15-17

1 PETRUS 2:15-17 AFR83

Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen, 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges liefhê. Vrees God. Eer die keiser.
AFR83: Afrikaans 1983
Share

1 PETRUS 2:15-17

Share