Isaia 43
RSCB
43
O ‘Upu Fa‘amafanafana a le Atua i lona Nu‘u
1A o lenei, o lo‘o fa‘apea ‘ona fetalai mai o le ALI‘I:#Kene 32.28; Isai 41.14; 45.3-4
O lē na faia oe, Iakopo e, ma na faia oe, Isaraelu e; ‘aua le fefe,
auā ‘ua ‘ou fa‘atauina oe, ‘ua ‘ou vala‘auina oe i lou lava igoa; e faia oe mo‘u.
2A ē sopo‘ia atu le vai, ‘ou te ‘iā te oe;
a ē sopo‘ia atu vaitafe, e lē lofia ai oe.
A ē savali i totonu o le afi, e lē mū ai oe;
e lē susunuina fo‘i oe i le mumū o le afi.
3Auā o a‘u o le ALI‘I lou Atua,#Isai 45.14
o le Pa‘ia o Isaraelu, lou Fa‘aola.
Na a‘u avatua Aikupito e fai mou togiola,
o Aitiope ma Sepa e sui a‘i oe.
4Auā na fa‘apelepeleina oe e a‘u,
‘ua ‘ou fa‘amamaluina ai oe.
Auā fo‘i na ‘ou alofa ‘iā te oe,
o le mea lea ‘ou te avatu ai tagata e sui a‘i oe,
ma nu‘u o sui a‘i lou ola.
5‘Aua lē fefe, auā ‘ou te ‘iā te oe.#Sala 107.3; Isai 49.12; 60.8-9; Iere 30.10-11
‘Ou te ‘aumaia lau fānau mai sasa‘e;
‘ou te fa‘apotopotoina fo‘i ‘outou mai sisifo.
6‘Ou te fai atu i le itū i matū,
“Tu‘u mai ia” ma le itū i saute,
“‘Aua le tāofia; ‘aumai ia o‘u atali‘i a‘i mea mamao,
ma o‘u afafine a‘i le tulu‘iga o le lalolagi.
7O i latou uma ‘ua igoa i lo‘u igoa,
na ‘ou faia ‘ia vi‘ia ai a‘u;
na a‘u gaosia ma ‘ou faia lava i latou.”
O Isaraelu o le Molimau a le Ali‘i
8‘Ua fetalai mai le ALI‘I:#Isai 42.19
Ta‘ita‘i mai ia le nu‘u tauaso,
‘ua i ai o latou mata ma ē tutuli,
‘ua i ai o latou taliga.
9‘Ia fa‘apotopotoina nu‘u ‘ese uma fa‘atasi,
ma ‘ia aofia nu‘u uma.
O ai ‘ea so latou na te fa‘aalia mai lenei mea,
pe fa‘ailoa mai ‘iā te i tatou mea muamua?
Se‘i latou tu‘u mai ia a latou molimau,
‘ina ‘ia ta‘uamiotonuina i latou;
pe fa‘alogo mai i latou, ma latou fai mai, “E moni.”
10‘Ua fetalai mai le ALI‘I:#Isai 41.4; 44.8
O ‘outou o a‘u molimau ma la‘u ‘au‘auna
o lē na a‘u filifilia ‘ina ‘ia ‘outou iloa,
ma ‘ia ‘outou fa‘atuatua mai ‘iā te a‘u,
ma ‘ia ‘outou lagona.
O a‘u lava o ia; e leai se atua na gaosia e muamua ‘iā te a‘u;
e leai fo‘i se tasi e mulimuli ‘iā te a‘u.
11O a‘u o a‘u lava o le ALI‘I;
‘ae leai sē fa‘aola ‘ua na o a‘u lava.
12O a‘u lava, na ‘ou fa‘aali atu,
ma ‘ou fa‘aolaina ma ‘ou fa‘ailoa atu.
Sa leai fo‘i ‘iā te ‘outou se atua ‘ese;
o ‘outou fo‘i o a‘u molimau,
o a‘u lava o le Atua, ‘ua fetalai mai ai le ALI‘I.
13A o leai lava ni aso, o a‘u lava o ia;
e leai fo‘i sē na te lavea‘iina nai lo‘u lima;
‘ou te faia, a o ai sē na te fa‘alēaogāina?
O le Sola ‘ese mai Papelonia
14O lo‘o fa‘apea ‘ona fetalai mai o le ALI‘I:#Isai 43.4; 47.1
O lē na fa‘atauina ‘outou, o le Pa‘ia o Isaraelu;
‘ona o ‘outou ‘ua ‘ou ‘a‘auina atu nisi i Papelonia,
ma a‘u ‘aveina ifo le sola‘aga, o i latou uma lava,
‘atoa ma Kaletaia, o lo‘o ‘alalaga i latou i va‘a.
15O a‘u o le ALI‘I, o lo ‘outou Ali‘i Pa‘ia;
o lē na faia Isaraelu, o lo ‘outou Tupu.
16O lo‘o fa‘apea ‘ona fetalai mai o le ALI‘I,#Eso 14.1-31; Sala 77.19; Isai 51.10
o lē na faia le ala i le sami,
ma le magāala i le sami sousou tele.
17O lē ‘aumaia le kariota ma le solofanua,
o ‘au ma e fitafita; ‘ua latou ta‘o‘oto fa‘atasi.
‘Ua latou le toe tula‘i, ‘ua tineia i latou,
‘ua pepē e pei o le vavae o le lamepa.
18‘Aua tou te manatua mea na muamua,#Iere 16.14
‘aua fo‘i le mafaufau i mea anamua.
19Fa‘auta, ‘ou te faia se mea e fa‘ato‘ā iloa,
e tupu a‘e nei lava; tou te lē iloa ‘ea?
E moni, ‘ou te faia se ala i le vao lafulafuā,
ma vaitafe i le nu‘u naumati.
20E vi‘ia a‘u e manu o le vao, o luko ma iaena;#Isai 49.10
auā ‘ou te avatu vai i le vao lafulafuā.
O vaitafe i le nu‘u naumati;
e feinu ai lo‘u nu‘u ‘ua ‘ou filifilia.
21O le nu‘u lenei na a‘u faia mo a‘u;
latou te ta‘uatua lo‘u vi‘iga.
O le agasala a Isaraelu
22‘Ua fetalai mai le ALI‘I:
A ‘ua e lē vala‘au mai ‘iā te a‘u, o oe Iakopo e;
auā ‘ua e musu ‘iā te a‘u, o oe Isaraelu e.
23‘Ua e lē ‘aumaia ‘iā te a‘u o mamoe o au taulaga mū;#Amo 8.25; Mika 6.3
‘ua e lē vi‘ia fo‘i a‘u i au taulaga;
‘ua lē mafatia oe e a‘u i taulaga i mea e ‘ai,
‘ua ‘ou lē fa‘atigāina fo‘i oe i le pulu lipano.
24‘Ua e le fa‘atau mo a‘u ni kani i tupe;
‘ua lē ‘aumai ‘iā te a‘u le ga‘o o au taulaga ‘ia a‘u malie ai.
‘Ae peita‘i ‘ua mafatia a‘u e oe i au agasala,
‘ua fa‘atigāina a‘u i au amio leaga.
25O a‘u, o a‘u lava lē sōloi‘esea au solitulafono,#Isai 44.22; Eseki 36.25-26
‘ona o a‘u lava; o au agasala fo‘i ‘ou te lē manatua ia.
26‘Ia fa‘amanatu mai ‘iā te a‘u,
ia tā fefa‘amasinoa‘i; ta‘u mai ia oe,
‘ina ‘ia ta‘uamiotonuina ai oe.
27O lou tamā e sili, ‘ua agasala ia;#Iere 5.31; Eseki 16.3
ma ou a‘oa‘o ‘ua latou fōua a‘u.
28O le mea lea ‘ua gafua ai ‘iā te a‘u ali‘i o le malumalu;#Iere 24.9; Paru 2.2
‘ua ‘ou tu‘uina fo‘i Iakopo ‘ia fa‘afanoina,
ma Isaraelu ‘ia fa‘alumaina.

© 2010 Bible Society of the South Pacific

Learn More About O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko Roma