Joanca 1:23

Joanca 1:23 COTNT

Ariqueate icantajiaqueriqueate Joanca: —Naroguentiqueate quenquetsatatsica oquitamampororoipojaquegueti niririjencani, nocantapinitaquequea: ‘Pintanarejagueteneri iguenavoquiro Amajirote ontampaticapoquitantanaquempaca’, irootaquetari itioncaqueca tsavetantatsica Isaiashini coramani.
COTNT: Iroaquerari Itioncacaantaqueca Aapani Irioshi: Tsavetacoquerica Amajirote Jesoquirishito
Share