Apacailipsis (Taispeántadh) 19
ABN
19
Cainticí Bua ar Neamh
1Ina dhiaidh sin chuala mé mar a bheadh glór mathshlua mhóir sna flaithis á rá:
“Alleluia! Is lenár nDia slánú agus glóir agus neart.
2Óir is fíor iad a bhreitheanna agus is cóir.
Thug sé breith ar an striapach mhór
a thruailligh an domhan lena striapachas.
Agus rinne sé fuil a sheirbhíseach a agairt uirthi.”
3Ghlaoigh siad arís:
“Alleluia! Éiríonn a deatach uaithi ar feadh na síoraíochta.”
4Agus chaith an ceathrar seanóirí ar fhichid agus na ceithre dhúil bheo iad féin ar an talamh agus shléacht siad do Dhia a bhí ina shuí sa ríchathaoir á rá: “Amen. Alleluia.” 5Agus tháinig guth ón ríchathaoir amach á rá:
“Molaigí bhur nDia, a sheirbhíseacha go léir leis,
sibhse ar a bhfuil a eagla, idir bheag agus mhór.”
6Ansin chuala mé glór mar a bheadh glór mathshlua mhóir agus mar a bheadh glór tuiltí lána, agus mar a bheadh glór toirní tréine, agus iad á rá:
“Alleluia! Óir tháinig an Tiarna, ár nDia Uilechumhachtach, i réim.
7Déanaimis gairdeas agus lúcháir agus tugaimis glóir dó.
Óir tá bainis an Uain tagtha,
agus tá a nuachair arna hullmhú féin.
8Deonaíodh di í féin a ghléasadh i línéadach mín geal glioscarnach”
(óir is iad oibreacha fíréantachta na naomh an línéadach mín). 9Agus dúirt [an t‑aingeal] liom: “Is méanar dóibh siúd a fhaigheann cuireadh chun bainis an Uain.” Ansin dúirt sé liom: “Focail fhíora Dé iadsan.” 10Agus chaith mé mé féin ag a chosa á adhradh. Ach ar sé liom: “Cuir uait! Is comhsheirbhíseach leatsa mé agus le do bhráithre a bhfuil fianaise Íosa acu. Déan Dia a adhradh. Óir is ionann spiorad na fáidheoireachta agus fianaise Íosa.”
An Chéad Chath in aghaidh na bPágánach
11Ansin chonaic mé na flaithis ar oscailt agus b'shiúd each bán agus ag marcaíocht ar a mhuin an té ar a dtugtar Dílis agus Fírinneach, agus a dhéanann breithiúnas agus cogadh de réir an chirt. 12Bladhm thine a shúile, agus ar a cheann tá mórán mionn ríoga, agus tá ainm aige scríofa nach eol d'aon duine ach dó féin amháin. 13Tá sé gléasta in éide a tumadh i bhfuil, agus is é ainm a ghoirtear air “Briathar Dé.” 14Agus bhí sluaite neimhe á leanúint ar eacha geala, agus iad feistithe i línéadach mín gléigeal glan. 15Bhí claíomh géar ag síneadh óna bhéal chun ciníocha a bhascadh. Déanann sé iad a rialú le slat iarainn agus pasálann sé cantaoir fhíon feirge Dé Uilechumhachtaigh. 16Scríofa ar a fhallaing agus ar a shliasaid aige tá: “Rí na Ríthe agus Tiarna na dTiarnaí.”
17Ansin chonaic mé an t‑aingeal ina sheasamh ar an ngrian, agus ghlaoigh sé in ard a ghutha agus dúirt sé leis na héin go léir ar eitilt i mbuaic neimhe: “Tagaigí agus cruinnigí chun fleá mhór Dé, 18chun go n‑íosfaidh sibh feoil ríthe, agus feoil cheanafort, agus feoil na laochra, agus feoil na n‑each, agus feoil a marcach, agus feoil gach n‑aon idir shaoránach is dhaoránach, idir bheag agus mhór.” 19Agus chonaic mé an beithíoch, agus ríthe an domhain, agus a sluaite arna dtóstal chun cogadh a fhearadh ar an marcach agus ar a shlua-san. 20Gabhadh an beithíoch agus, in éineacht leis, an fáidh bréige, an té a rinne comharthaí os a chomhair lenar mheall sé an dream a ghlac marc an bheithígh agus a shléacht le hómós dá dhealbh. Teilgeadh iad araon ina steillbheatha isteach sa linn tine ar lasadh le ruibh. 21Maraíodh an chuid eile le claíomh mharcach an eich, an claíomh úd a bhí ag síneadh óna bhéal. Agus fuair na héin go léir a sáith dá bhfeoil.

An Bíobla Naofa copyright © 1981 An Sagart. Úsáidtear le cead. Used by permission.

Learn More About An Bíobla Naofa 1981