Lukasevangeliet 16:1-13

Lukasevangeliet 16:1-13 SB

Jesus sa också till sina lärjungar: ˮEn rik man hade en förvaltare som blev anklagad för att slösa bort hans egendom. Då kallade han honom till sig och sa: ʼVad är det jag hör om dig? Lämna redovisning för din förvaltning, för du kan inte längre få vara förvaltare.ʼ Då tänkte förvaltaren: ʼVad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Jag är för svag att gräva, och tigga skäms jag för. Nu vet jag vad jag ska göra så att folk välkomnar mig i sina hem när jag avskedats från min tjänst.ʼ Och han kallade till sig av sin herres skuldsatta, en i sänder, och frågade den förste: ʼHur mycket är du skyldig min herre?ʼ Han svarade: ʼHundra krus olivolja.ʼ Förvaltaren sa: ʼTa ditt skuldebrev och sätt dig genast ner och skriv femtio.ʼ Han frågade en annan: ʼOch du, hur mycket är du skyldig?ʼ Han svarade: ʼHundra tunnor vete.ʼ Då sa han: ʼTa ditt skuldebrev och skriv åttio.ʼ Och hans herre lovordade den ohederlige förvaltaren för hans list. För världens människor är listigare mot sina egna än vad ljusets människor är. Jag säger er: Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdiga rikedomen. Då ska de välkomna er i de eviga boningarna när rikedomen tagit slut. Den som är trogen i smått är trogen även i stort, och den som är orättfärdig i smått är orättfärdig även i stort. Om ni inte varit trogna i fråga om den orättfärdiga rikedomen, vem vill då anförtro er det verkligt sanna? Och om ni inte varit trogna med det som ägs av andra, vem vill då ge er vad som tillhör er? Ingen slav kan tjäna två herrar. För då kommer han att hata den ene och älska den andre eller hålla sig till den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och rikedomen.ˮ
SB: Svenskbibel
Share