YouVersion Logo
Search Icon

Juan 1

1
Ri Tzij re ri Dios
1Che ri jeqeb'al lo re ruwachulew, xex chi k'o lo wi ri Tzij;#1:1 “Ri Tzij” e ri Qanimajawal Jesucristo ma e Rire ri kuq'alajisaj ri Dios chiqe.
ri Tzij xex chi k'o lo wi ruk' ri Dios yey ri Tzij e ri Dios.
2Ek'u ri Jun kab'i'x “Ri Tzij” che, xex chi k'o lo wi ruk' ri Dios chwi echiri' k'amaja' ne kajeqer lo ruwachulew.
3Ruma ne Rire, ri Dios xu'an ronoje ri k'o che ruwachulew.
We tamaji Rire, na ku'an ta ri' ri Dios janipa ri k'olik.
4Ruk' k'u Rire k'o wi ri k'aslemal,
yey wa k'aslemal e Q'ijsaq chike ri tikawex.
5Ri Q'ijsaq kawon chupa ri q'equ'm,
y ri q'equ'm na kuch'ij ta k'ana uchupik.
6K'o jun achi Juan rub'i' yey rire taqom lo ruma ri Dios. 7Ri Juan xk'unik cha' kuq'alajisaj ri Q'ijsaq. Xolu'tzijoj k'u ri Q'ijsaq cha' jela' ri tikawex kakikoj ri Q'ijsaq. 8Ri Juan na e ta ri Q'ijsaq, pero rire xk'unik re ko'ltzijon puwi ri Q'ijsaq.
9Ri saqil Q'ijsaq k'uninaq che ruwachulew,
e kaq'alajisan runa'oj ri Dios chikiwach taq ri tikawex.
10Tob' Rire e 'anayom re ronoje ri k'o che ruwachulew;
echiri' xk'un che ruwachulew,
taq ri winaq na xketa'maj ta uwach.
11Rire xk'un kuk' rutinamit,
pero rutinamit na xkik'ul taj.
12Konoje k'u ri' ri xkik'ulu y xkikoj rub'i',
xya'taj chike keb'u'an e ralk'o'al ri Dios.
13Ek'u rike xeb'u'an ralk'o'al ri Dios,#1:13 Raj judi'ab' xkich'ob' raqan rike e ralk'o'al ri Dios xa kuma e ralk'o'al kan ri Abraham, ri Isaac y ri Jacob. Pero ri qalaxib'al chwach ri Dios na e ta pacha' ri kixu'manik ri tikawex che ruwachulew.
na kuma ta ri kichu-kiqaw
na ruma ta rayib'al ke tikawex,
yey na ruma tane ri xraj juna achi;
ma e ruma ri xraj ri Dios.
14Ek'u wa Tzij#Jn. 1:1 xu'an achi,
xjeqi' k'u chiqaxo'l ri'oj,
y xqil runimal uchomalil.
Y wa unimal uchomalil
e ri xuya ri Dios che Rire ruma xew Uk'ajol ri',
yey Rire lik k'o unimal rutzil k'u'xaj y saqil Q'ijsaq ruk'.
15Ri Juan xtzijon chwi Rire, jewa' xub'i'ij: «Puwi Rire nub'i'im chi lo wa': E ri Jun katajin lo chwij, más k'o uwach chinuwa ri'in ma Rire xex chi k'o lo wi echiri' k'amaja' kinalax ri'in» xcha'.
16Che ronoje taq ri k'o puq'ab', qak'amom ko qe'oj,
ma ri unimal rutzil uk'u'x quk' xaqi ule'om rib'.
17Ri Tzij Pixab' xya' ruma ri Moisés;
no'j ri unimal rutzil uk'u'x ri Dios y ri Q'ijsaq
e xq'alajin ruma ri Qanimajawal Jesucristo.
18Na jinta junoq iliyom uwach ri Dios;
pero ri'oj xqeta'maj uwach ruma ri Jun lik xa jun uk'u'x ruk' ri Dios,
wa' e Ruk'ajol ri Dios, ri lik xew Uk'ajol ri'.
Raj judi'ab' kakitz'onoj che ri Juan Aj Ya'l Bautismo china rire
(Mt. 3:11-12; Mr. 1:7-8; Lc. 3:15-17)
19E k'o jujun e aj judi'ab' re ri tinamit Jerusalem xekitaq lo raj chakunel re ri Rocho Dios y raj levitas ruk', cha' kakitz'onoj che ri Juan china rire. Yey ri k'ulub'al uwach xuya'o, lik q'alaj; 20na jinta k'o xrewaj chike. Jek'uwa' xuq'alajisaj chike:
—Ri'in na in ta Rucha'o'n lo ri Dios —xcha'.
21Ek'uchiri', xkitz'onoj tanchi che:
—¿Lal china k'u ri'? ¿Lal ri q'alajisanel Elías? —xecha'.
Y rire xub'i'ij:
—Na in taj —xcha'.
Xkitz'onoj k'u che:
—¿Laj lal ri' ri jun q'alajisanel re ri Dios qoye'em kak'unik? —xecha'.
Rire xuk'ul k'u uwach:
—Na in taj —xcha'.
22Ek'uchiri', xkib'i'ij tanchi che:
—¿Lal china k'u ri'? Ma ri'oj oj petinaq re kaqak'am b'i juna k'ulub'al uwach chike ri xetaqaw lo qe'oj. B'i'ij la chiqe sa' ri wach la —xecha'.
23Y rire xuk'ul uwach:
—Ri'in in ri jun tzijonel kasik'in che ub'i'xikil chupa ri luwar katz'intz'otik: “Suk'upij alaq rub'e ri Qanimajawal” jela' pacha' ri tz'ib'ital kan ruma ri q'alajisanel Isaías#Is. 40:3 —xcha'.
24Ri etaqom loq re keb'o'lch'a't ruk' ri Juan, e kuk'il ri fariseos. 25Xkitz'onoj k'u ri' che ri Juan:
—¿Sa' k'u uchak ri' kaya la ri bautismo we na lal ta Rucha'o'n lo ri Dios, na lal tane ri Elías yey na lal tane ri jun q'alajisanel re ri Dios qoye'em kak'unik? —xecha'.
26Ri Juan xuk'ul uwach:
—Ri'in kanya ri bautismo ruk' ya', no'j chixo'l ralaq k'o Jun na eta'am ta alaq uwach. 27Ek'u wa' wa Jun katajin lo chwij ri'in, e ri Jun xex chi k'o lo wi echiri' k'amaja' kinalax ri'in y na taqal tane chwe ri'in kankir ruwach ruxajab' —xcha'.
28Ronoje wa' xu'an pa ri luwar Betábara, ch'aqa ya' che ri nimaya' Jordán, pa kuya wi bautismo ri Juan.
Ri bautismo re ri Jesús
29Chuka'm q'ij k'ut ri Juan xril pan ri Jesús e ri' katajin roponik ruk' y jewa' xub'i'ij:
«Chiwilape', wa' e ri Q'apoj B'exex re ri Dios, ri kesan re ri kimak ri tikawex che ronoje ruwachulew. 30Puwi rire xintzijon wi echiri' ximb'i'ij: “Chwij ri'in katajin lo jun achi; rire más k'o uwach chinuwach ri'in. Wa' xex chi k'o lo wi echiri' k'amaja' kinalax ri'in.” 31Ri petinaq loq na xinweta'maj taj china ri jun katajin loq; na ruk' ta k'u ri', ri'in xink'unik re kanya ri bautismo ruk' ya', cha' jela' ri tinamit Israel kaketa'maj uwach rire» xcha'.
32Xub'i'ij k'u ri Juan:
«Ri'in xinwil ri Ruxlab'ixel ri Dios xqaj lo chikaj pacha' juna palomax y xk'oji' puwi rire. 33Ek'u ri petinaq loq na xinweta'maj taj china ri jun katajin loq; pero ri xtaqaw lo we ri'in cha' kanya ri bautismo ruk' ya', jewa' xub'i'ij chwe: “Echiri' kawil ri Santowilaj Ruxlab'ixel ri Dios kaqaj loq y kak'oji' puwi jun achi, e rire ri kuya ri bautismo ruk' ri Ruxlab'ixel ri Dios.” 34Ek'u ri'in xinwilo y kanq'alajisaj k'u wa': Paqatzij wi, rire e Uk'ajol ri Dios» xcha'.
Ri e nab'e utijo'n ri Jesús
35Chuka'm q'ij k'ut, ri Juan k'o tanchi chiri' junam kuk' ka'ib' chike rutijo'n rire. 36Echiri' xrilo xik'ow ri Jesús, jewa' xub'i'ij:
—Chiwilape', wa' e ri Q'apoj B'exex re ri Dios#1:36 “B'exex re ri Dios”: Jewa' xub'i'ij ri Juan puwi ri Jesús ma Rire xo'lkam ruma ri qamak; x'an che pacha' ka'an rojertan echiri' kakamisax juna awaj puk'axel ri tikawex aj mak. Lv. 5:6; 16:3 —xcha'.
37Echiri' ri ka'ib' utijo'n ri Juan xkito xub'i'ij wa', xeterej b'i chirij ri Jesús. 38Ek'uchiri' ri Jesús xtzu'n chirij y xrilo eteran chirij, xub'i'ij chike:
—¿Sa' ri kitzukuj? —xcha'.
Rike xkib'i'ij che:
—Rabí (wa' ke'elawi “lal tijonel”), ¿pachawi jeqel wi la? —xecha'.
39Ri Jesús xuk'ul uwach:
—Chixpetoq, cho'liwila' —xcha'.
Xeb'ek k'ut, xkilo pa jeqel wi Rire y xekanaj k'u kan la jun b'eneb'al q'ij chiri' ruk', ma laj ukaj ora#1:39 “Ukaj ora”: Kil “hora” pa vocabulario. chik. 40Ri Andrés ruchaq' ri Simón Pedro, e jun chike ri ka'ib' xkita ri xub'i'ij ri Juan y xeterej b'i chirij ri Jesús. 41Ek'u ri Andrés nab'e na xu'tzukuj ri ratz Simón; y echiri' xuriqo, jewa' xub'i'ij che:
—Ya xqariq ri Mesías —xcha'. (“Mesías” e ke'elawi ri Cristo, Rucha'o'n lo ri Dios.) 42Xuk'am k'u b'i ri Simón pa k'o wi ri Jesús. Ek'u ri Jesús echiri' xril uwach, jewa' xub'i'ij che:
—Ri'at at Simón, ruk'ajol ri Jonás; pero wo'ora rab'i' kankojo e Cefas (wa' ke'eloq Pedro)#1:42 “Cefas” e jun ch'a'tem griego yey “Pedro” e jun ch'a'tem arameo. Ukab'ichal ke'elawi “ab'aj”. —xcha'.
Ri Jesús keb'usik'ij ri Felipe y ri Natanael
43Chuka'm q'ij k'ut, ri Jesús xraj xe'ek pa ri luwar re Galilea. Xe'ek k'ut y xuk'ul jun achi Felipe rub'i' y xub'i'ij che:
—Chat-tereja lo chwij —xcha'.
44Ri Felipe aj pa ri tinamit Betsaida, wa' e tinamit pa ejeqel wi ri Andrés y ri Pedro. 45Ek'u ri Felipe xu'tzukuj ri Natanael y echiri' xuriqo, jewa' xub'i'ij che:
—Xqariq ri jun ri xtz'ib'an ri Moisés puwi' chupa ri Tzij Pixab', yey ri q'alajisanelab' jenela' xetz'ib'an puwi': Wa' e ri Jesús, ruk'ajol ri José ri aj Nazaret —xcha che.
46Xub'i'ij k'u ri Natanael:
—¿K'o neb'a utz kel lo chupa ri tinamit Nazaret? —xcha'.
Ri Felipe xuk'ul uwach:
—Sa'a, chawilape' —xcha'.
47Ri Jesús, echiri' xrilo katajin roponik ri Natanael ruk', jewa' xub'i'ij:
—Wa jun achi katajin lo uk'unik, e jun saqil aj Israel y na jinta sokoso'nik ruk' —xcha'.
48Ek'u ri Natanael xutz'onoj che:
—¿Cha'taj eta'am la nuwach? —xcha'.
Ri Jesús xub'i'ij che:
—Ri'in xinwil pan awach echiri' k'amaja' ne katusik'ij ri Felipe, echiri' at k'o chuxe' ri jun che' re higo —xcha'.
49Xub'i'ij k'u ri Natanael che:
—Lal tijonel, rilal lal Uk'ajol ri Dios y ri Rey ke raj Israel —xcha'.
50Ri Jesús xuk'ul uwach:
—¿Kakoj kami ri' wa' xa ruma ximb'i'ij chawe xatinwil pan chuxe' ri jun che' re higo? Chiqawach apanoq, kawil ne k'utub'al más nima'q chwa taq wa' —xcha'.
51Y xub'i'ij ri Jesús:
—Paqatzij wi kamb'i'ij chiwe: Wa chiqawach apanoq kiwil ne ruwa kaj jaqalik y keb'iwil ri ángeles re ri Dios keb'aq'anik y keqaj lo#Gn. 28:12-13 chwi Ralaxel Chikixo'l Tikawex —xcha'.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy