Lucas 24
ACRNNT

Lucas 24

24
Ruk'astajib'al ri Jesús
(Mt. 28:1-10; Mr. 16:1-8; Jn. 20:1-10)
1Ri nab'e q'ij re ri semana lik anim tan rixoqib' e petinaq lo Galilea y jujun chik ixoqib', xeb'ek pa muqutal wi ri Jesús, yey kuk'a'am b'i kunab'al lik ki' ruxlab', ri kiyijb'am b'i. 2Yey xe'kiriqa rab'aj esam chi chuchi' ri muqub'al. 3Xeb'ok k'u b'i chupa ri muqub'al, pero na xkiriq ta chi rucuerpo ri Qanimajawal Jesucristo. 4Lik k'ut b'enaq ri kina'oj puwi wa', echiri' xaqik'ate't xewinaqir ka'ib' achijab' chikiwach, lik kawolq'in ri kiq'u'. 5Rixoqib' lik xkixi'ij kib' y xkiqasaj ri kipalaj pulew.
Ek'u ri ka'ib' achijab' xkib'i'ij chike:
—¿Su'chak kitzukuj chikixo'l ri ekaminaq ri Jun k'aslik? 6Rire na jinta chi wara, ma k'astajinaq chi lo chikixo'l ri ekaminaq. K'una chik'u'x sa' rub'i'im lo chiwe echiri' k'a k'o Galilea, 7echiri' xub'i'ij: “Lik chirajawaxik wi Ralaxel Chikixo'l Tikawex kaya' pakiq'ab' achijab' aj makib' cha' kakamisax chwa cruz, no'j Rire kak'astaj lo churox q'ij”#Lc. 9:22; 18:31-33 —xecha'. 8K'a ek'uchiri' xk'un chikik'u'x rixoqib' ruch'a'tem ri Jesús.
9Echiri' xetzelej lo chila' pa ri muqub'al, xkitzijoj ronoje wa' chike ri junlajuj taqo'n y chike konoje ri e k'o kuk'. 10Ek'u ri xetzijon wa' e ri María ri aj Magdala, ri Juana, ri María uchu ri Santiago y jujun kachb'i'il. 11Yey ri taqo'n na xkikoj ta ri xkitzijoj rixoqib', ma e chikiwach rike, wa ixoqib' ech'u'jerinaq.
12Ek'u ri Pedro xyaktaj b'i y lik kanik xe'ek pa k'o wi ri muqub'al re ri Jesús. Y echiri' xoch'in pan chupa, xrilo xew chi k'o kan ri jutaq rab'a'j k'ul pa xb'olq'otix wi ri Jesús. Xe'ek k'ut lik kaminaq ranima' che ri xrilo y kutz'onoj chirib'il rib' sa' nawi wa'.
Ri Jesús kuk'ut uwach chikiwach ri keb' utijo'n chupa ri b'e re Emaús
(Mr. 16:12-13)
13Chupa la' la' q'ij, ka'ib' chike rutijo'n keb'in chupa ri b'e re ke'ek pa raldea Emaús, wa' k'o lo pa once kilómetro che ri tinamit Jerusalem. 14Xaloq' k'u keb'in chupa ri b'e, rike kech'a't chikiwach puwi ri k'ak' ik'owinaq. 15Yey echiri' kech'a't chikiwach, ri Jesús xqib' kuk' y xerachb'ilaj b'i. 16Pero rike pacha' ch'uqutal ri kiwach, ma tob' xkilo na xketa'maj ta uwach.
17Ek'u ri Jesús xub'i'ij chike:
—¿Sa' puwi' kach'a't wi alaq chupa wa b'e? ¿Y su'chak kab'ison alaq? —xcha'.
18Jun k'u chike, Cleofas rub'i', xuk'ul uwach, jewa' xub'i'ij:
—Laj xew rilal chike konoje ri eb'inel e k'o Jerusalem na eta'am ta la sa' ri k'ak' ik'owinaq chupa taq wa' wa q'ij —xcha'.
19Xub'i'ij k'u ri Jesús chike:
—¿Sa' ri xu'ano? —xcha'.
Ewi xkib'i'ij che:
—E kojch'a't puwi ri xuk'ulumaj ri Jesús ri aj Nazaret, ri nimalaj q'alajisanel lik k'o uchuq'ab' che taq ri ku'ano y ri kub'i'ij; rire lik yakom uq'ij ruma ri Dios y kuma taq ri tikawex re ri tinamit. 20Yey ri nimaq e aj chakunel pa Rocho Dios kuk' raj wach re ri qatinamit xkiya puq'ab' ri taqanel romano cha' kaq'at tzij puwi' y kakamisax chwa cruz. 21Chwi k'u rukamik e urox q'ij wa'. Yey ri'oj xkub'i' qak'u'x e rire ri kukolob'ej ri qatinamit Israel.
22»Yey kisachisam ne qana'oj jujun ixoqib' eb'are jun chiqaxo'l ri'oj oj utijo'n kan ri Jesús. Ma rike lik anim tan xeb'opon chupa rumuqub'al, 23pero na xkiriq ta chi rucuerpo ri Jesús. Xetzelej k'u lo quk', kakitzijoj chiqe xewinaqir jujun ángeles chikiwach, yey wa' xkib'i'ij chike: “Rire k'astajinaq chi lo chikixo'l ri ekaminaq.” 24Xeb'ek k'u jujun chiqe ri'oj chupa rumuqub'al y e xkilo jela' pacha' ri kib'i'im rixoqib' chiqe. No'j na xkil ta uwach ri Jesús —xecha'.
25Ek'u ri Jesús xub'i'ij chike:
—¡Toq'o' wach alaq ma lik na kamaj ta alaq usuk' y kamayin alaq che ukojik janipa ri kib'i'im kan ri q'alajisanelab'! 26¿Na chirajawaxik ta neb'a ri Cristo, Rucha'o'n lo ri Dios, kutij na ronoje wa k'axk'ob'ik y tek'uchiri' ke'ek chila' chikaj pa kayak wi uq'ij? —xcha'.
27Xuq'alajisaj k'u chike ronoje ri kub'i'ij chupa Ruch'a'tem ri Dios chwi Rire, xujeq lo ruk' ri tz'ib'ital kan ruma ri Moisés yey tek'uchiri' xuq'alajisaj janipa ri tz'ib'ital chwi Rire kuma konoje ri q'alajisanelab'.
28Ek'uchiri' xeb'opon chupa raldea pa keb'ek wi ri keb' achijab', ri Jesús xu'an pacha' e ri' xumaj chub'i rub'e. 29Pero rike lik xeb'elaj che kakanaj kan kuk', jewa' xkib'i'ij che:
—Kanaj kan la quk', ma b'enaq chi ri q'ij yey ya kok raq'ab' —xecha'.
Ri Jesús xok k'u b'i y xkanaj kan chiri' kuk'. 30Echiri' e k'o chi chwa ri mexa, xuk'am ri pam y xtioxin chwach ri Dios, xuwech' k'u upa y xuya chike. 31K'a ek'uchiri' xjaqataj ri kiwach y xketa'maj uwach. Pero ri Jesús e la' chikiwach xmalka'nik.
32Xkib'i'ij k'u ri' chikiwach:
—¿Na kamiq'mot ta neb'a qak'u'x che ki'kotemal echiri' rire kach'a't quk' pa ri b'e y kuq'alajisaj chiqe Rutzij Upixab' ri Dios? —xecha'.
33Na jampatana xeyaktajik y xetzelej Jerusalem. Chiri' xeb'o'lkiriqa ri junlajuj taqo'n kimolom kib' kuk' ri kachb'i'il. 34Y rike xkib'i'ij chike wa ka'ib': «¡Paqatzij wi k'astajinaq lo ri Qanimajawal Jesucristo ma xilitaj uwach ruma ri Simón!» kecha'.
35Yey la ka'ib' xkijeq utzijoxik sa' ri xkik'ulumaj chupa ri b'e echiri' xeb'ek Emaús y su'anik xketa'maj uwach ri Jesús echiri' xuwech' upa ri pam.
Ri Jesús kuk'ut uwach chikiwach rutijo'n
(Mt. 28:16-20; Mr. 16:14-18; Jn. 20:19-23)
36K'a ketajin ne che uch'a'tib'exik ri kilom y ri kitom, echiri' ri Jesús xwinaqir chikiwach, xaqik'ate't xtak'i' chikixo'l y jewa' xub'i'ij chike:
—K'ola utzil chomal iwuk' —xcha'.
37Yey rike lik xkixi'ij kib' che, ma e chikiwach rike laj juna espíritu ri kakitzutza' uwach. 38No'j ri Jesús xub'i'ij chike:
—¿Su'chak kuxi'ij rib' ik'u'x y na kikoj taj we in k'aslik? 39Chiwilape ri nuq'ab' y ri waqan; chichapape ruk' riq'ab' y jela' kiwil chi utz lik in ri in k'o iwuk' y na xa ta in juna espíritu, ma juna espíritu na jinta uti'jil y na jinta ub'aqil pacha' ri kiwil chwe ri'in —xcha'.
40Y ek'uchiri' kub'i'ij wa', xuk'ut ruq'ab' y ri raqan chikiwach. 41Ek'u rike lik keki'kotik y kaminaq kanima' che yey na kakiriq taj su'anik kakikoj ri kakilo.
Ek'uchiri', ri Jesús xub'i'ij chike:
—¿Sa' ri k'o iwuk' re katijik? —xcha'.
42Xkiya k'u che, juch'aqap kar b'olom y uwa'al kab' k'a k'o pa cera. 43Ewi Rire xuk'amo y xutij chikiwach.
44Ek'uchiri', xub'i'ij chike:
—E nub'i'im lo wa' chiwe echiri' k'a in k'o iwuk':#Lc. 9:22; 18:31-33 Lik chirajawaxik wi ku'ana na janipa ri tz'ib'ital kan panuwi ri'in chupa ri Tzij Pixab' re ri Moisés, chupa ri kitz'ib'am kan ri q'alajisanelab' y chupa taq ri Salmos —xcha'.
45K'a tek'uchiri' xujaq ri kina'oj cha' kakimaj usuk' chi utz Rutzij Upixab' ri Dios. 46Xub'i'ij k'u chike:
—Jewa' ri tz'ib'ital kan pa Ruch'a'tem ri Dios: Lik chirajawaxik wi ri Cristo, Rucha'o'n lo ri Dios, kutij k'ax, kakamik y kak'astaj lo churox q'ij;#Is. 53:1-12; Os. 6:2 47y chupa k'u rub'i', katzijox ri Utzilaj Tzij re tzeleb'al tzij y re kuyb'al mak chike konoje ruk'iyal kiwach taq ri tikawex e k'o che ruwachulew, yey kajeqer utzijoxik wa' Jerusalem. 48Ri'ix kib'i'ij k'u ri' chike ri winaq janipa taq wa xiwilo y xito. 49Chitape': Ri'in kantaq lo piwi ri'ix ri Jun#24:49 Wa' e ri Santowilaj Ruxlab'ixel ri Dios. Jl. 2:28-29; Jn. 14:16-17 ub'i'tisim lo ri Nuqaw; pero chixk'ola wara chupa wa tinamit Jerusalem cha' kiwoy'ej na kik'ul wa chuq'ab' kape chila' chikaj —xcha'.
Ri Jesús katzelej chila' chikaj
(Mr. 16:19-20)
50Ek'uchiri', ri Jesús xeb'uk'am b'i rutijo'n y xeb'ek chunaqaj Betania. Xuyak k'u ruq'ab' pakiwi' y xeb'u'an bendecir. 51Echiri' katajin che u'anik wa', xujeqo xel b'i chikixo'l y xk'am k'u b'i chila' chikaj.
52Ewi rutijo'n lik xkiloq'nimaj uq'ij ri Jesús. Tek'uchiri' xetzelej chupa ri tinamit Jerusalem ruk' unimal ki'kotemal chupa ri kanima'. 53Y xaqi e k'o chupa ri Rocho Dios, keb'ixonik y kakiyak uq'ij ri Dios. Amén.

© 2009 Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Ri utzilaj tzij re ri kanimajawal Jesucristo