Římanům 8:35,38-39

Římanům 8:35 CSP

Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč?
CSP: Český studijní překlad
Share

Římanům 8:38-39 CSP

Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani moci, ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.
CSP: Český studijní překlad
Share

Římanům 8:35,38-39

Share