Římanům 2:27

Římanům 2:27 CSP

A když člověk od přirozenosti neobřezaný plní Zákon, bude soudit tebe, který jsi skrze literu a obřízku přestupníkem Zákona.
CSP: Český studijní překlad
Share