Zjevení 13:15

Zjevení 13:15 CSP

A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy.
CSP: Český studijní překlad
Share